در هر حال به پای حکومت است و اگر صریحا با او برخورد نکنند به معنای این است که همه اتهاماتشان علیه مخالفان دروغ محض است.

دیدگاهتان را بنویسید