🗣 احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موج رسانه‌ای در مورد قطع همکاری دانشگاه‌ها با اندکی از اساتید به راه افتاده تا این موضوع را سیاسی و امنیتی جلوه داده می‌شود، واقعیت ندارد، بلکه موضوع عدم احراز شرایط برای ادامه همکاری مطرح است.من بخشی از تحصیلاتم را در دانشگاه آلمان سپری کرده‌ام و در آنجا هم شرایط همکاری اساتید به همین شکل است.

دیدگاهتان را بنویسید