عباس عبدی: این که یک روحانی حکومتی، تهمت زدن به مخالفان ولایت فقیه را مجاز و ضروری بداند، فرقی ندارد که باسواد باشد یا بیسواد، از قول آقای خوشوقت بگوید یا از قول دیگران،
در هر حال به پای حکومت است و اگر صریحا با او برخورد نکنند به معنای این است که همه اتهاماتشان علیه مخالفان دروغ محض است.

دیدگاهتان را بنویسید