میثم مطیعی «مداح» با فحش به حسن روحانی رفت صف اول! اینجا مملکت‌داری همینقدر کمدی است
آقامیثم؛ اونجا چرا برای حقوق ملت و گرونی فریاد نزدی چی شد!؟

دیدگاهتان را بنویسید