او افزود اگر «مردم بنا داشته باشند ایستادگی کنند، باید بدانند آخر این خط دل بریدن از مال و خانواده و آبرو و جان» است.

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. حسین

    ایشون که خیلی کفتار تشریف دارند از آنجای که به واسطه دخترش که برای ماندن و زر زدن بصورت فرمایشی به ملت دادن دامادی دارد که در یک دقیقه بودنش مساوی با کل خزانه مملکت تو جیب ان لهدی میرود و شکم نجسش سیر ایت و گوه خوری میکند فراوان شما وقت خودتان را برای دخترش بگذارید نه این کفتار

دیدگاهتان را بنویسید