علی رضایی، نماینده کنگاور در مجلسس با بیان اینکه «در این برهه حرف‌زدن از اقتصاد مقاومتی بی‌معنی است گفت: «بخشی از مردم نان هم ندارند و محتاج شام شب هستند»
او افزود: «فاصله طبقاتی در کشور ما در حال زیاد شدن است. فاصله بین فقیر و غنی روز به روز بیشتر می‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید