گفتن دولت و مجلس و … یکپارچه کنیم درست میشه، بدتر شد.
حالا قصد دارن دانشگاهها رو یکپارچه کنن!!

دیدگاهتان را بنویسید