در وب سایت دولت آمده است که این بسته شامل:
▪️10080 مهمات ضدهوایی گپارد
▪️بیش از 8.5 میلیون گلوله
▪️27 هزار مهمات 40 میلی متری
▪️32 کامیون زتروس
▪️4 تراکتور سنگین با تریلر برای حمل تانک
▪️۴ خودروی مرزی
▪️20000 عینک محافظ برای سربازان
▪️ بیور پل زرهی.

دیدگاهتان را بنویسید