سایت کلمه، نزدیک به رهبران جنبش سبز اعلام کرد که پس از حمایت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اعتراضات، مشاهدات و گزارش‌های متعدد پزشکان و افراد مطلع نشان می‌دهد وضعیت سلامتی این زوج محبوس در حصر خانگی، به طور محسوسی دچار افت و نگران کننده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید