عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
روزنامه طرفدار وضع موجود: مطابق پیمایش یک مراکز دانشگاهی؛ ۸۰درصد مردم به حجاب اعتقاد دارند، اما ۶۸درصد مردم احساس می کنند اکثریت جامعه بی حجابی را دوست دارند.

◀️ ‏فقط نابغه‌های نظرسنجی قادرند چنین نتایج عجیبی را جعل و منتشر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید