جلال رشیدی کوچی می گوید: آقای میرسلیم گفته « اگر مردم را آزاد بگذاریم، ممکن است از توییتر به ضرر کشور استفاده کنند.من برای کسانی که «فیلتر را می‌شکانند» در توییتر مطلب می‌گذارم تا بگویم «دقت کنید اشتباه نکنید» هدف از ادبیات مصطفی میرسلیم بازی با اعصاب مردم است یعنی به نوعی آقای میرسلیم به مردم می‌گوید شما نمی‌فهمید اما من میفهمم. ما هم چون زیاد می‌فهمیم، به شماهایی که نمیفهمید باید حالی کنیم که کارتان اشتباه است.

دیدگاهتان را بنویسید