مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی که با ادعای دولت در مغایرت است، به #اصلاحات_نیوز می‌گوید:

اطلاعات غلط به آقای رئیسی می‌دهند. اخیرا گفته که رشد تورم 60 بوده است و ما آن را به 46 درصد کاهش دادیم! طبق گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی اصلا عدد 60 درصد وجود ندارد!

◀️ آقای روحانی در دو سال اول حضورش نرخ تورم را به شدت کاهش داد و نرخ تورم بعد از انقلاب در دولت روحانی تک رقمی شد. به چه دلیل؟ به خاطر برجام. همان برجامی که آقایان میگویند کاغذ پاره است

◀️ نفت را 50 درصد کمتر از قیمت بازار به فروش می‌رسانیم! فقط به این دلیل که می‌خواهیم با آمریکا دشمنی کنیم؟ از ویتنام یاد بگیرید که در دهه 70 آمریکایی ها دو میلیون نفر را کشتند، اما امروز بزرگترین بازار ویتنام برای آمریکاست چون عقل دارند و فهمیدند این رابطه به نفع آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید