🔻شما بعنوان معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دانشیار دانشگاه و اقتصاددان، همین موضوع ساده را هم که وظیفه اصلی شما در دولت بوده، نمی‌دانستید؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید