ایران تولید سوخت هسته ای نزدیک به سطح نظامی را کند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید