علی‌محمد حاضری، عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها:
🔻بحث اخراج اساتید دقیقا از الگوی خالص‌سازی که در سایر ارکان حاکمیت اتفاق افتاده به دانشگاه‌ها هم تسری پیدا کرده و در اینجا هم به وقوع پیوسته است.

بنای‌شان بر این است که نیروهای غیرخالص از دید خودشان را که به عنوان مزاحم می‌شناسند، حذف کرده و بر نیروهای خالص بیفزایند. در این مسیر جذب و وارد کردن طیف وسیعی از کسانی که به عنوان نیروی خودی می‌شناسند در دستور کار است.

🔻طبیعی‌ترین پیامد این امر، حذف اساتیدی است که با سیستم گزینش و اعتبار علمی وارد دانشگاه شدند. در واقع در جایگزینی آنها معمولا توسط کسانی انجام می‌شود که به جای معیارهای علمی، معیارهای سیاسی را مدنظر قرار می‌دهند؛ این کار در درجه اول نظام دانشگاهی را از نظر علمی تضعیف کرده و موجی از مهاجرت نخبگان را به دنبال دارد که هم در مورد اعضای هیأت علمی صادق بوده و هم چشم‌انداز آینده جذب دانشگاه و دانشجویان را به شدت تحت‌تأثیر خود قرار داده و انگیزه‌‌های مهاجرت را افزایش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید