🔹 روازاده: سازمان نظام پزشکی به دلیل دخالت در طب مدرن، سه بار حکم محرومیت از طبابت من را صادر کرده است و این حکم در قوه قضائیه بررسی شد.

🔹 بار اول و آخر تبرئه شدم و تنها در حکم بار دوم از طبابت محروم شده‌ام.

🔹 براساس حکم قانون، چون بار اول و آخر تبرئه شده‌ام، همه احکام بی‌اثر خواهند بود.

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. روا زاده باید برقصه ! ! !

    روا زاده نه ! . روانی زاده ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید