60 سال قبل، در عصر پهلوی و در دولت امیرعباس هویدا، استاد مرتضی مطهری را بعنوان مدرس به دانشگاه تهران دعوت می‌کردند.
امروز، در عصر جمهوری اسلامی و در دولت ابراهیم رئیسی اما، حاج سعید حدادیان را بعنوان مدرس به دانشگاه تهران دعوت می‌کنند!

دیدگاهتان را بنویسید