دکتر مهدیزاده داماد روحانی با ۸ تا مدال جهانی از فدراسیون جهانی اختراعات از آمریکا و کانادا و آلمان و اولین دارنده لقب مخترع تو ایران از طرف سوئیس هر روز تخریب و تهمت میزدند و شایعه میساختند داره هیات علمی میشه حالا آقایون هرروز یجا هیات علمی میشن باسابقه مداحی!

دیدگاهتان را بنویسید