محمود سالاری، معاون هنری وزارت ارشاد:
🔻 این تصمیم برای فردی مثل مهدی یراحی را نهاد قضایی گرفته است.

🔻ما می‌توانیم برویم گفت‌وگو کنیم اما وقتی کسی نمی‌خواهد حرفی را بپذیرد، من کاری برایش نمی‌توانم بکنم. اولین گام این است که طرف خودش بخواهد که اتفاقی برایش بیفتد. وقتی تصور هنرمند ما این است که این کار او نوعی مبارزه و حق‌طلبی است، من کاری نمی‌توانم برای او انجام دهم.

🔻اگر دنبال انتقام‌گیری بودیم که این همه آدم اجرا نداشتند. نمونه آن همین آقای سجاد افشاریان است که گفتم در تئاتر شهر اجرا دارد. فقط ایشان هم نیست… یراحی خودش به‌سمتی رفت که از یک جایی به بعد نخواست تعامل کند

دیدگاهتان را بنویسید