🔴 اکنون مراقب باشید در نزدیکی قله‌ها، تاریخ تکرار
نشود!

‏🔴به قول قیصر «گاهی چه زود فرصتمان دیر
می‌شود»!

‏⁧

دیدگاهتان را بنویسید