🔻چرا برای توجیه اخراج اساتید در ایران،عملکرد این دولت متخاصم و ابلیس بزرگ را مثال می‌زنید؟

🔻پس از این هر عملی که آمریکایی‌ها مرتکب شدند، برای ما هم تایید شده و مجاز است؟

دیدگاهتان را بنویسید