امیر لاجوردی جانشین وزیر ارتباطات:
در دو ماهه گذشته میزان پینگ در شبکه داخلی با حدود ۴۰ درصد کاهش از نزدیک ۳۴ به نزدیک ۲۰ میلی ثانیه رسیده است

◀️ در شبکه بین الملل نیز، با حدود ۲۵ درصد کاهش از ۱۰۲ به ۷۶ میلی ثانیه رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید