علی مجتهدزاده وکیل دادگستری:
◀️ آزادی‌هایی که مردم ایران طی تاریخ معاصر خود به دست آورده‌اند، محصول تلاش‌های خود مردم بوده است و حکومت‌ها هرگز این آزادی‌ها را به رسمیت نشناخته‌اند. اساسا آزادی از نظر مردم با آزادی از منظر حکومت متفاوت است.

◀️ مردم آزادی‌های مورد نظر خود را از طریق فعالیت‌های مدنی و حضور در صحنه به دست می‌آورند و هرگز هم به عقب باز نمی‌گردند.

دیدگاهتان را بنویسید