◀️ ‏اگر اوبر⁩ در ایران بود و این مشکل براش پیش میومد، مجبور به پرداخت غرامت دلاری بود

‏◀️ اما ⁧تپسی⁩ با مظلوم‌نمایی، طوری رفتار میکند که گویی همینی که هست و مردم باید تحمل کنند.

◀️ ‏فرق توسعه، در مسئولیت‌پذیری پلت فرم هاست نه پرروبازی!

دیدگاهتان را بنویسید