جو بایدن در مقایسه با روسای جمهوری پیشین آمریکا رکوردار روزهای تعطیل و استراحت است.
به گزارش نیویورک پست، بر اساس داده‌های کمیته ملی جمهوریخواهان، جو بایدن تاکنون 384روز از 957 روز یا به‌عبارتی 40 درصد دوره ریاست‌جمهوری‌اش را دور از کاخ سفید و در سفرهای شخصی بوده است و به این ترتیب، می‌تواند لقب تنبل‌ترین رئیس‌جمهوری آمریکا را از آن خود کند.

دیدگاهتان را بنویسید