امام‌ جمعه شیراز گفته رئیسی بیش از ۲۰ میلیون شغل ایجاد و نزدیک یک میلیون و ۹۰۰ هزار مسکن ساخته.
بگمانم این آدم مطلقا نسبت به عدد، غریبه است. بگمانم خوبست شرط کنید امام جمعه، علاوه بر اجتهاد، مدرک پنجم دبستان هم داشته باشد. ضرر نمی کنید!

دیدگاهتان را بنویسید