🗣 اسماعیل گرامی‌مقدم، قائم مقام حزب اعتمادملی می گوید: دولت آقای رئیسی و شخص آقای رئیسی آن زمان یا درک درستی از مسائل اقتصادی نداشتند که این وابستگی پرونده هسته‌ای به اقتصاد ما چقدر است یا واقعاً ناصادقانه با مردم برخورد کردند. اینها انباشته شد و این دیگر نه تقصیر جریانات سیاسی است نه اصلاح‌طلب و مردم.

دیدگاهتان را بنویسید