وعده تکراری و پوشالی رئیس انجمن تولیدکنندگان لاستیک خودرو:
در صورت تامین ارز موردنیاز ، کمبود بازار لاستیک برطرف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید