اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
🔹فروش متری مسکن هیچ ارتباطی با خانه‌دار کردن اقشار متوسط ندارد و صرفا یک ابزار مالی برای فعالان این بازار است اما متاسفانه به‌صورت تصنعی موجب افزایش قیمت مسکن در بازار واقعی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید