قطع همکاری با برخی از اساتید به علت مشکلات اخلاقی است، ولی در رسانه‌ها مدعی می‌شوند که قطع همکاری آن‌ها به علت مسائل سیاسی بوده.

دیدگاهتان را بنویسید