🔹 بدیهی است در اقتصادی که تورم ۴۷ درصدی دارد، نرخ پول نمی‌تواند ۲۳٪ باشد، کسی وام ارزان را به راحتی تسویه نمی‌کند و بانکها بدین شیوه مدیریت منابع می‌کنند.

سیاستگذاری غلط بانک مرکزی موجب بحران تأمین مالی و بانکی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید