ناراحتی برای حکم جدید؟!
جواب داد:
می ارزید، فدای سر ملتم🌹

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. مبینا

    دختر ایران

دیدگاهتان را بنویسید