شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران الناز محمدی و نگین باقری، دو خبرنگار روزنامه هم‌میهن را به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

این دو خبرنگار همچنین در مدت پنج سال «ممنوع‌الخروج» بوده و نباید در «فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی» شرکت داشته و با افرادی که در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت دارند «ارتباط و معاشرت» داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید