۱۶ زائر ایرانی و افغانستانی در پی آنچه که برخورد دو دستگاه ون با یکدیگر و واژگونی آنها در مسیر کاظمین به سامرا عنوان شده، کشته شدند.

هفت زائر ایرانی دیگر نیز در پی آتش‌شوزی یک دستگاه ون حامل زائران ایرانی در مسیر زرباطیه به بدره در استان واسط عراق کشته شدند.

همچنین چهار زائر دیگر نیز به دنبال واژگونی اتوبوس در جاده کوت  به بدره کشته شدند.

این تنها گوشه کوچکی از آمار ایرانیانی است که جمهوری اسلامی با هدف تبلیغ شوی اربعین و با سوءاستفاده از عقاید مذهبی مردم، آنان را قربانی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید