در برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت ایران درودی نقاش و منتقد ادبی در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار شد، رویا نونهالی بازیگر، با پوشش اختیاری در این برنامه شرکت و سخنرانی کرد. به گفته شاهدان، حضور زنان شرکت کننده در این مراسم نیز با پوشش اختیاری قابل توجه بود.

دیدگاهتان را بنویسید