توقیف خودروهای شخصی به دلیل رعایت‌نکردن حجاب، به یک دردسر برای شهروندان تبدیل شده است. از توقیف ماشین مسافران در جاده‌های بین‌شهری تا گزارش کشف حجاب رانندگان در لوکیشن‌های اشتباه که حتی امکان راستی‌آزمایی آن هم وجود ندارد؛ موضوعاتی که گفته می‌شود با دستور وزیر کشور پیش رفته و محسن برهانی اذعان دارد وزیر کشور با مهر خیلی محرمانه‌ مصوبات عفاف و حجاب را ابلاغ کرده.

🔹 شاید تأثیر بخشی از این ابلاغیه‌ها به وجود آمدن نرم‌افزارهای گزارش حجاب باشد که این حقوق‌دان به آن اشاره می‌کند؛ روی گوشی برخی افراد جامعه نرم‌افزاری نصب کردند و ند که خود را به نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند، آنجا برای اینها کلاس مختصری گذاشته می‌شود و بعد از ناظر استفاده می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید