اوکراین برای جلوگیری از تسلط روسیه بر آسمان به حدود 160 جت جنگنده F-16 نیاز دارد

اوکراین در حال حاضر بر سر تامین 50-60 هواپیما توافق کرده است

دیدگاهتان را بنویسید