لیلی مهدوی، مادر زنده یاد سیاوش محمودی با انتشار این تصویر در صفحه اینستاگرام خود نوشته:
«غمگین ترین عکس
آخرین نگاه مادر
نوجوان ۱۶ ساله من
زندگی که واسش کلی تلاش کردی
نگاهم با تو بود .به آرزو های قشنگت به خونه ای که با مامان می خواستی بخری به مرسانا دختر کوچولوی که هیچوقت صدای بابا شدن نشنیدی
همش اون لحظه داشتم فقط نگاه می کردم
می گفتم مامان هست. مامان مراقبته مامان مثل همیشه حواسش بهت هست
وقلبی که از حرکت وایساده بود .نفس نمی کشید
پارسال پنجشنبه ها باهم میشستیم فیلم یاغی رو می دیدیم به آخر قسمت یاغی که رسید تو نبودی تو سرد خونه بیمارستان بودی
مامان خاموش کرده تلویزیون رو دیگه روشن نکرده
یک سال پر از درد .استرس .غم ناراحتی چه بلاهای که سر مون نیومد
چه تلخ است این خانه
چه سرد است این خانه
چه سخت است نفس کشیدن

هرگز فراموش نخواهم کرد ظلمی که بر ما روا شد
خدایا صدای من به عرش آسمونت میرسه .آه از دل مادر»

دیدگاهتان را بنویسید