این پست دارای یک دیدگاه است

  1. هیچ بدی نرفته که جاش خوب بیاد

    شانس آورده ، بیشتر مواظبش باشید ، خطر از بیخ گوشش گذشت .

دیدگاهتان را بنویسید