روسیه از امروز برنامه درسی با استاندارد جدید به مورد اجرا می‌گذارد. براساس این برنامه در مدارس متوسطه، درس تاریخ شامل بخش‌هایی درباره جنگ در اوکراین می‌شود که از آن به عنوان «عملیات نظامی ویژه» نام برده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید