بیش از نیمی از صندلی‌های کلاس‌های درس کرمان را دانش آموزان اتباع پر کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید