عزیز برادر، نام شما را گرافیست استودیوی پخش پنجاه بار می‌پرسد تا بتواند زیرنویس کند.

دیدگاهتان را بنویسید