اکنون خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۵۴ شهر دفاتر مستقر و نیروهای حرفه‌ای و رسمی دارد و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است هفت تا هشت دفتر جدید نیز به دفاتر افزوده شود؛ بنابراین تعداد دفاتر به بیش از ۶۰ دفتر افزایش خواهد یافت.

🔻یکی از ارکان اطلاع‌رسانی ایرنا است و باید بررسی کنیم تا چگونه می‌توانیم دغدغه رهبری را برطرف کنیم و رفع این دغدغه را وظیفه خود می‌دانیم.

دیدگاهتان را بنویسید