در حمله عشایر عربی به مناطق قسد ، چندین پایگاه مشترک قسد و ارتش سوریه سقوط کرد.

رسانه های میدانی از سقوط روستاهای البوهیج ، عرب حسن و المحسلی در نزدیکی شهر منبج خبر می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید