بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کل عرضه گاز طبیعی در سال 1420 به 898 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، این در حالی است که میزان مصرف کشور برابر 1410 میلیون مترمکعب خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید