اشغالگران که ماهها انتظار ضد حمله ارتش اوکراین را می کشیدند با ایجاد موانع مستحکم ، حفر خندق ، مین گذاری گسترده ، ایجاد لایه های آتش خمپاره و استقرار نیروهای نخبه در تلاش بودند تا مانع پیشروی اوکراینی ها شوند .

اما تجهیزات پیشرفته غربی و تاکتیک های ابتکاری اوکراینی ها باعث نفوذ در خط دفاعی اول اشغالگران روس و شکسته شدن آن در استان زاپوروژیا شده است.

🔻رنگ آبی در نقشه میزان پیشروی ارتش اوکراین به سمت شهر روبوتینه در جنوب زاپوروژیا را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید