🔹 باید از آقایان پرسید چرا خود را نکوهش نمی کنید؟ اینکه نسل جوان رو به کاهش است و یا مهاجرت می کند‌مقصر دشمن است؟

دیدگاهتان را بنویسید