🔹 این چنین است که عربستان و امارات و پاکستان برای چین در این منطقه اولویت بالاتری دارند.

🔹 اقتصاد منزوی و زیر تحریم ایران بیش از یک شریک مهم تجاری، به یک کارت چانه‌زنی بدل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید