به خاطر کنکور، اینترنت میلیون‌ها ایرانی را قطع می‌کنند و در حال عادی سازی قطع اینترنت به بهانه‌های مختلف هستند.

کاربری نوشته است:
«در مرحله قبل نیز اینترنت را قطع کردید و چند دقیقه بعد از شروع آزمون سوالات نشت کرد.»

کاربری دیگر نوشته است:

«حل مساله با پاک کردن صورت مساله؟ در ایران مشکلات مردم با حذف صورت مساله حل ‌می‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید