انتشار خبر زخمی شدن شدید زالوژنی فرمانده اول نظامی اوکراینی ها می توانست روحیه ارتش اوکراین را سست کند.

رسانه های رسمی و غیر رسمی ، بلاگرها و مسئولین روسی روی خبر کشته شدن زالوژنی فرمانده محبوب مانور زیادی انجام دادند.

تا اینکه… خودتان در فیلم ببینید.

🔻این تکنیک فریب و از اعتبار انداختن رسانه ، برای ما ایرانی ها آشناست!

دیدگاهتان را بنویسید